USG SERCA (ECHO SERCA)

TeleCardio wykonuje badanie USG serca (nazwane również: echo serca, echokardiografia, ultrasonokardiografia, UKG).

 

Co to jest USG serca?

 

To precyzyjna metoda diagnostyczna oparta na rejestracji przepływu krwi w jamach serca i naczyniach krwionośnych. Echokardiografia serca pozwala ocenić struktury anatomiczne serca, grubość ścian, wielkość jam serca oraz dużych naczyń krwionośnych.

USG serca jest bezinwazyjnym badaniem obrazowym wykorzystującym fale ultradźwiękowe. Echokardiografia jest całkowicie nieinwazyjna dla pacjenta, bezpieczna i bezbolesna. Badanie USG serca można powtarzać wielokrotnie.

 

Na czym polega badanie USG serca?

 

W trakcie badania echokardiograficznego jest rejestrowany ruch mięśnia sercowego i zastawek, stopień ich zwężenia i niedomykalności, a także kurczliwość serca. Wykonując badanie USG serca lekarz ocenia przecieki wewnątrzsercowe występujące w przypadku wad wrodzonych pacjenta.

 

Podczas badania echo serca oceniane są parametry obrazujące zmiany prędkości przepływu krwi w przedsionkach i komorach serca. Echokardiografia przezklatkowa pozwala również ocenić obecność płynu, na przykład krwi w worku osierdziowym. W trakcie badania echa serca mierzeniu podlega frakcja wyrzutowa serca (EF), służąca ocenie pracy serca.

 

 

Kiedy pacjent powinien zgłosić się na badanie USG serca?

 

 • przy podejrzeniu wad serca
 • przy nadciśnieniu tętniczym
 • przy chorobie niedokrwiennej serca
 • w przypadku chorób układu krążenia
 • w przypadku choroby zakrzepowo-zatorowej
 • przy zapaleniu wsierdzia
 • w przypadku zapalenia mięśnia sercowego
 • przy przeroście mięśnia sercowego
 • przy zaburzeniach rytmu serca
 • przy kardiomiopatii
 • w celu oceny kurczliwości w chorobie wieńcowej i innych chorobach serca

 

Wskazaniem do wykonania badania USG serca jest również:

 

 • zawał serca
 • udar mózgu
 • niewyjaśnione omdlenia
 • szmery w sercu

 

Celem badania echa serca jest ocena wad oraz wydolności krążeniowej serca.

 

 

 

Badanie USG serca – przebieg wizyty w TeleCardio:

 

 1. Pacjent wchodzi do gabinetu TeleCardio, podaje dane osobowe.
 2. Po wywiadzie medycznym pacjent kierowany jest do lekarza specjalisty.
 3. Lekarz przeprowadzi dodatkowy krótki wywiad w zakresie dolegliwości pacjenta.
 4. Następnie lekarz prosi pacjenta o rozebranie się od pasa w górę celem odsłonięcia klatki piersiowej oraz  położenie się na leżance.
 5. Lekarz dokonuje badanie serca przesuwając głowicą aparatu (z żelem) po klatce piersiowej.
 6. Lekarz ocenia: budowę i wymiary mięśnia sercowego oraz funkcję hemodynamiczną.
 7. Jeśli pacjent zgłasza lekarzowi jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, diagnosta przeprowadza dalsze badanie.
 8. Po zakończeniu badania pacjent otrzymuję ligninę aby wytrzeć pozostałości żelu na ciele i ubiera się.
 9. Kardiolog streszcza wynik badania, informuje pacjenta co mogło go niepokoić. Jednocześnie określa czy potrzebne są dalsze działania (np. kontrolne badanie).
 10. Pacjent po wykonanym badaniu USG serca i konsultacji otrzymuje wynik, który będzie mógł posłużyć do dalszych badań bądź śledzenia zmian.

 

Cennik (brutto):

 

 1. Konsultacja kardiologiczna bez USG serca – 180zł
 2. Wykonanie badania USG serca z konsultacją kardiologiczną – 230zł
 3. Wykonanie badania USG serca z opisem bez konsultacji – 100zł
 4. Wykonanie badania EKG + USG serca z konsultacją kardiologiczną – 250zł
 5. Wykonanie badania EKG + próba wysiłkowa + konsultacja kardiologiczna – 250zł
 6. Pakiet wieńcowy (Wykonanie badanie EKG + USG serca + próba wysiłkowa + konsultacja) – 380zł