NASI EKSPERCI

Prof. PUM Dr hab. med. JAROSŁAW GORĄCY

 • Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz specjalista z zakresu kardiologii.
 • W latach 1997-2001 współorganizator, moderator i wykonawca I-V Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej w Szczecinie dla środowiska kardiologicznego w całym kraju.
 • Od 2002 roku Kierownik Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii z najwyższą akredytację C, przyznawaną przez Asocjację Sercowo Naczyniową.
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Kardiologii.
 • Wielokrotnie nagrody Rektora PUM za osiągnięcia naukowe. Kierownik 4 specjalizacji z kardiologii.
 • Od 2016 roku zatrudniony na stanowisku Profesora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Promotor 3 ukończonych przewodów doktorskich .
 • Recenzent 5 rozpraw doktorskich
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Kardiologia.
 • Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologia dla województwa zachodniopomorskiego.

DOKTOR KRZYSZTOF PRZYBYCIEŃ

 • W 1990 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
 • Od 1990 zatrudniony w Klinice Kardiologii
 • W 1994 roku I stopień, a w 2000 roku II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych
 • W 2005 roku specjalizacja w dziedzinie kardiologii
 • W 1996 roku stopień naukowy doktora nauk medycznych
 • Od 2000 roku kieruje Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Klinice Kardiologii
 • Kardiolog inwazyjny w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii
 • Od 1990 roku członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a od 1995 roku Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • W Oddziale Szczecińskim PTK pełnił funkcję skarbnika, a potem przewodniczącego oddziału.
 • Dorobek naukowy to ponad 80 prac opublikowanych w pismach recenzowanych oraz streszczeniach zjazdowych.
 • Od 2009 roku opiekun studenckiego koła naukowego przy Klinice Kardiologii działającego w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Prace studentów tego koła kilkukrotnie zdobywały nagrody na Ogólnopolskich Studenckich Konferencjach Kardiologicznych
 • Kierownik 4 specjalizacji z chorób wewnętrznych i 3 z kardiologii.