NASI EKSPERCI

DOKTOR KRZYSZTOF PRZYBYCIEŃ

 • W 1990 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
 • Od 1990 zatrudniony w Klinice Kardiologii
 • W 1994 roku I stopień, a w 2000 roku II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych
 • W 2005 roku specjalizacja w dziedzinie kardiologii
 • W 1996 roku stopień naukowy doktora nauk medycznych
 • Od 2000 roku kieruje Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Klinice Kardiologii
 • Kardiolog inwazyjny w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii
 • Od 1990 roku członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a od 1995 roku Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • W Oddziale Szczecińskim PTK pełnił funkcję skarbnika, a potem przewodniczącego oddziału.
 • Dorobek naukowy to ponad 80 prac opublikowanych w pismach recenzowanych oraz streszczeniach zjazdowych.
 • Od 2009 roku opiekun studenckiego koła naukowego przy Klinice Kardiologii działającego w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Prace studentów tego koła kilkukrotnie zdobywały nagrody na Ogólnopolskich Studenckich Konferencjach Kardiologicznych
 • Kierownik 4 specjalizacji z chorób wewnętrznych i 3 z kardiologii.