EHO MINI

EHO-MINI (rehabilitacja)

Miniaturowy, mobilny aparat do tele-rehabilitacji. Urządzenie jest proste w obsłudze oraz nie wymaga od pacjenta żadnych dodatkowych czynności (np. podłączania tel. komórkowego do wykonania transmisji).

WPROWADZENIE:

 

Obsługa aparatu jest bardzo prosta. Wszystkie stany pracy aparatu sygnalizowane są podwójnie – za pomocą kolorowych lampek oraz sygnałów dźwiękowych. Aparat informuje pacjenta o aktualnym poleceniu do wykonania (ĆWICZ, WYKONAJ EKG, ODPOCZYWAJ). Po zakończeniu zestawu cykli aparat automatycznie nawiązuje połączenie z Centrum Monitoringu i przesyła zgromadzone dane.

 

EHO-MINI Rehabilitacja opcjonalnie może służyć do lokalizowania pacjentów za pomocą modułu GPS (geolokalizacja) w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. nordic-walking) co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i umożliwia nadzór nad poziomem wysiłku pacjenta.

 

Dane z urządzenia trafają bezpośrednio na Platormę Telemedyczną CardioSCP WEB, która umożliwia gromadzenie danych medycznych z urządzenia, oraz zapewnia lekarzowi narzędzia do opisu EKG i nadzoru nad pacjentem.

 

Obecnie z rozwiązań frmy Pro-PLUS w ramach rehabilitacji kardiologicznej hybrydowej korzysta 21 ośrodków, a ponad 3 tysiące pacjentów rehabilitowało się z wykorzystaniem rozwiązań Pro-PLUS.

 

Pro-PLUS jest liderem w obszarze rozwiązań telemedycznych dla kardiologii. Firma współpracuje z większością referencyjnych ośrodków kardiologicznych. Z produktów Pro-PLUS korzysta 305 ośrodków medycznych, a dziennie na Platormę Telemedyczną spływa ponad 1000 badań EKG.

 

ZASTOSOWANIE:

 

Umożliwia prowadzenie zdalnej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych. Opcjonalnie służyć może do lokalizowania (GPS) pacjentów i tworzenia tzw. stref bezpiecznych pacjenta (tzw. geofencing).

 

DLA KOGO:

 

Pacjenci indywidualni po przebytym zawale lub po operacjach kardiologicznych.

 

ZALETY:

 

 Wysoka precyzja i dokładność pomiaru     niewielkie wymiary i waga urządzenia (100g)     automatyczny przesył danych do centrum nadzoru kardiologicznego     nie ma konieczności zakupu baterii wymiennych, gdyż urządzenie posiada wbudowany akumulator, który można ładować dołączoną do zestawu ładowarką     najniższa cena rynkowa.

 

 Opcjonalnie: bezpośrednia komunikacja głosowa – urządzeniem można wykonywać rozmowy telefoniczne z lekarzem lub jednostką nadzorującą, gdyż posiada ono wbudowany zestaw głośnomówiący oraz modem GSM

 

ODPROWADZENIA:

 

2- 3- 6-

 

OPROGRAMOWANIE:

 

Cardio SCP

EHO-MINI (Event Holter)

Miniaturowy, mobilny aparat do tele-diagnostyki oraz tele-monitorowania. Urządzenie jest proste w obsłudze oraz nie wymaga od pacjenta żadnych dodatkowych czynności (np. podłączania tel. komórkowego do wykonania transmisji). Naciśnięcie jednego przycisku powoduje zapis EKG i jego AUTOMATYCZNĄ wysyłkę do centrum monitorowania kardiologicznego (urządzenie posiada wbudowany modem GSM).

ZASTOSOWANIE:

 

Umożliwia prowadzenie zdalnej diagnostyki w warunkach domowych, może służyć do długookresowego monitorowania lub tele-opieki. Opcjonalnie służyć może do lokalizowania (GPS) pacjentów i tworzenia tzw. stref bezpiecznych pacjenta (tzw. geofencing).

 

DLA KOGO:

 

Kardiolodzy, pacjenci indywidualni z ryzykiem wystąpienia problemów kardiologicznych lub pacjenci z trudną wykrywalnością zaburzeń kardiologicznych.

 

ZASTOSOWANIE:

Urządzeniem EHO-MINI Event Holter możemy diagnozować:

 

Rzadko występujące arytmie, kołatania serca      rzadko wystepujące zaburzenia przewodnictwa, zwolnienia akcji serca      przyczyny omdleń i stanów przedomdleniowych      wystepowanie arytmii i zaburzen przewodncitwa nie odczuwanych przez pacjenta (tak zwanych „niemych”)      wystepowanie zaburzeń rytmu i zaburzeń przewodnictwa w godzinach nocnych     nieprawidłowości w funkcjonowaniu stymulatorów i innych ureządzeń elektrycznych wspomagających pracę serca     ocenić skuteczności leczenia farmakologicznego     „nieme” niedokrwienie mięśnia sercowego     skuteczność i bezpieczeństwo stosowanego leczenia.

 

ZALETY:

 

Wysoka precyzja i dokładność pomiaru     niewielkie wymiary i waga urządzenia (100g)     automatyczny przesył danych do centrum nadzoru kardiologicznego     nie ma konieczności zakupu baterii wymiennych, gdyż urządzenie posiada wbudowany akumulator, który można ładować dołączoną do zestawu ładowarką     najniższa cena rynkowa.

 

ODPROWADZENIA:

 

2- 3- 6-

 

OPROGRAMOWANIE:

 

Cardio SCP

 

AKCESORIA DODATKOWE:

 

Saturacja – SpO2     waga     ciśnieniomierz     elektrody jednorazowego użytku (typ: zatrzaskowe)     bransoletki elektrodowe.